AOA体育官方网站(ac0p.cc)是中国最优质游戏品牌,AOA体育官方网站综合各种在线游戏于一站式的大型游戏平台,多年来一直为大家提供极致体验的游戏环境,AOA体育官方网站值得信赖,期待广大游戏爱好者前来体验,AOA体育官方网站将把最好的游戏体验带给大家!

<acronym id="46giu"></acronym><acronym id="46giu"></acronym>
<acronym id="46giu"></acronym>
<acronym id="46giu"></acronym>
<acronym id="46giu"><center id="46giu"></center></acronym>
<rt id="46giu"><center id="46giu"></center></rt><sup id="46giu"><div id="46giu"></div></sup>
<sup id="46giu"><center id="46giu"></center></sup>
中国农业大学培训中心农药经营资质培训班成绩单(第十批)
发布日期:2020-01-03浏览次数:字号:[ ]

中国农业大学培训中心农药经营资质培训班成绩单

(第十批--毕业时间201912月)

 

序号

学员姓名

性别

身份证号

成绩

学习形式

1.

杨孟开

533022****05060716

86

在线学习

2.

何德进

432929****08290058

86

在线学习

3.

范仕涛

422724****12205836

84

在线学习

4.

黎剑海

452523****03107813

84

在线学习

5.

柯家强

441781****08292773

92

在线学习

6.

王海山

210203****04141014

84

在线学习

7.

赵志海

372431****12124034

84

在线学习

8.

 

420800****01194817

86

在线学习

9.

 

321084****10116113

94

在线学习

10.

苏建川

510282****06033719

88

在线学习

11.

李晓敬

370126****08076843

88

在线学习

12.

王长师

372801****11277434

82

在线学习

13.

吴云新

341021****07144354

80

在线学习

14.

黄娇娇

410727****02285625

86

在线学习

15.

陈圣明

441781****06144115

80

在线学习

16.

 

510121****10070032

94

在线学习

17.

王祥超

342222****11092038

88

在线学习

18.

钟勇军

360781****12152016

86

在线学习

19.

吴雪珍

350321****02041924

90

在线学习

20.

李均棋

372922****04118710

86

在线学习

21.

徐金亚

372922****0512872x

82

在线学习

22.

陈质新

432929****04285019

82

在线学习

23.

朱成剑

342224****09281734

80

在线学习

24.

王永光

412722****02046519

82

在线学习

25.

 

342222****0520403X

90

在线学习

26.

李朝敬

500237****07221583

82

在线学习

27.

 

340521****12066018

90

在线学习

28.

何晗晗

330724****03054818

82

在线学习

29.

 

372822****01135418

90

在线学习

30.

 

510281****06238171

92

在线学习

31.

 

342222****09104036

96

在线学习

32.

 

342921****11134623

84

在线学习

33.

林永年

442501****12081514

80

在线学习

34.

白云峰

152324****10280810

80

在线学习

35.

刘明强

410423****1226471x

92

在线学习

36.

王廷锋

510722****09028715

100

在线学习

37.

张司武

370112****11280517

88

在线学习

38.

葛中群

320926****08173514

90

在线学习

39.

刘留根

412702****11164594

80

在线学习

40.

向君琳

430802****07296825

86

在线学习

41.

周永敏

413026****03140361

88

在线学习

42.

伊士昌

230221****05043011

86

在线学习

43.

吴金直

412702****07151049

86

在线学习

44.

李春蕾

370682****02236224

94

在线学习

45.

郑春雯

341021****03100546

92

在线学习

46.

王粉丽

410728****08163028

84

在线学习

47.

孙光虎

320382****09211612

84

在线学习

48.

武立旺

370911****07104418

84

在线学习

49.

郭克永

342224****05060817

80

在线学习

50.

王智杰

410311****01083010

90

在线学习

51.

方凌志

340823****12082517

84

在线学习

52.

王守国

131081****11231058

82

在线学习

53.

高仙宝

620121****07013518

80

在线学习

54.

 

421083****04061216

80

在线学习

55.

张九生

320482****09136214

94

在线学习

56.

李丽丽

371523****04066285

96

在线学习

57.

石艳芳

372524****02256288

88

在线学习

58.

姜岩凯

372325****02263670

82

在线学习

59.

 

320324****09151574

86

在线学习

60.

朱国丐

330324****11083690

80

在线学习

61.

赵学忠

530425****10161316

80

在线学习

62.

刘生发

362102****11214738

94

在线学习

63.

黄素真

350629****04022028

82

在线学习

64.

王春兰

342222****06254027

98

在线学习

65.

张东星

342723****10258771

84

在线学习

66.

 

650300****07044874

82

在线学习

67.

崔玉美

370725****04152160

82

在线学习

68.

 

211224****08016648

80

在线学习

69.

李彦儒

120104****04297329

82

在线学习

70.

孙东梅

370828****11153240

88

在线学习

 

序号

学员姓名

性别

身份证号

成绩

学习形式

71.        

黄银丹

350124****05071409

92

在线学习

72.        

 

652522****05035420

82

在线学习

73.        

 

500232****04056366

84

在线学习

74.        

冉旭文

652325****10302059

84

在线学习

75.        

杨红嘉

320924****01267495

94

在线学习

76.        

魏秋红

410106****03141528

84

在线学习

77.        

 

350303****1115001x

88

在线学习

78.        

杨飞权

430621****04089412

84

在线学习

79.        

李园园

131026****07058618

84

在线学习

80.        

黄俊杰

120222****04044611

80

在线学习

81.        

 

150105****12107375

88

在线学习

82.        

王建军

130105****12071850

84

在线学习

83.        

 

341004****02061020

86

在线学习

84.        

刘晓东

220282****11072016

84

在线学习

85.        

黄益成

342524****09294413

86

在线学习

86.        

章永林

330323****09178418

84

在线学习

87.        

马占辉

230208****11011237

88

在线学习

88.        

 

320381****02230038

84

在线学习

89.        

 

320525****09274114

84

在线学习

90.        

张周连

362229****1105142x

88

在线学习

91.        

贾天才

510411****05152713

90

在线学习

92.        

罗文顺

532723****09134813

96

在线学习

93.        

江永炳

350420****12146533

80

在线学习

94.        

闫玉琴

652826****11282028

82

在线学习

95.        

慕洪涛

230203****01201012

82

在线学习

96.        

赵留卫

321119****07104070

94

在线学习

97.        

姚木欣

441721****12252031

88

在线学习

98.        

张传薪

210281****06036458

82

在线学习

99.        

郭彦举

411322****0613534X

96

在线学习

100.     

莫远继

450821****02154390

90

在线学习

101.     

陈月娇

321027****02055426

84

在线学习

102.     

 

320623****02225610

84

在线学习

103.     

陈世红

362129****11152514

92

在线学习

104.     

石兆军

320811****02082555

88

在线学习

105.     

 

340121****12060011

84

在线学习

106.     

 

130683****0808302x

94

在线学习

107.     

周明登

433130****06274212

90

在线学习

108.     

高念康

371102****09041372

86

在线学习

109.     

 

422828****03173917

94

在线学习

110.     

黄为消

350124****0725061X

88

在线学习

111.     

刘宗波

370783****08090014

94

在线学习

112.     

胡庆堂

320381****01262718

98

在线学习

113.     

毕忠成

512527****07264175

80

在线学习

114.     

刘滨滨

230225****0824402x

84

在线学习

115.     

王功泽

362421****10142016

92

在线学习

116.     

刘吉瑞

362123****05152714

80

在线学习

117.     

徐士军

412829****08132432

84

在线学习

118.     

欧志雄

450421****12150598

82

在线学习

119.     

王明花

530324****0706072X

84

在线学习

120.     

侯继承

412825****03032992

82

在线学习

121.     

 

371321****04125623

84

在线学习

122.     

孙建国

152632****05081517

86

在线学习

123.     

王春云

372928****0309443x

86

在线学习

124.     

马艳杰

210421****11123624

84

在线学习

125.     

林长波

231027****05146330

82

在线学习

126.     

田树恒

533001****12292452

90

在线学习

127.     

 

512021****07230769

82

在线学习

128.     

吴长青

432524****12096719

94

在线学习

129.     

谷琼翔

460031****09174812

90

在线学习

130.     

王跃武

132629****06052219

82

在线学习

131.     

王国昌

372901****0519723x

90

在线学习

132.     

谭忠诚

513521****12023951

86

在线学习

133.     

莫祖铭

440882****07023339

80

在线学习

134.     

陈明友

342523****12121012

82

在线学习

135.     

饶晓应

532724****02174221

84

在线学习

136.     

 

342222****10162025

96

在线学习

137.     

王婷云

370784****06034549

84

在线学习

138.     

管正策

522623****05184811

82

在线学习

139.     

曹力纯

210281****03174358

84

在线学习

140.     

杨守伟

610429****03264193

88

在线学习

141.     

李权国

440982****06012110

86

在线学习

142.     

 

320324****08175195

88

在线学习

143.     

刘长民

132123****01091834

82

在线学习

144.     

沈郁清

332621****11148885

82

在线学习

145.     

孙志刚

372824****04302738

80

在线学习

 


打印本页 关闭窗口
AOA体育官方网站
<acronym id="46giu"></acronym><acronym id="46giu"></acronym>
<acronym id="46giu"></acronym>
<acronym id="46giu"></acronym>
<acronym id="46giu"><center id="46giu"></center></acronym>
<rt id="46giu"><center id="46giu"></center></rt><sup id="46giu"><div id="46giu"></div></sup>
<sup id="46giu"><center id="46giu"></center></sup>